Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Yr Ardd

Yn ogystal â gofalu am fan geni Syr Henry, rydym hefyd yn cynnal a chadw’r ardd o flaen yr adeilad.

Mae ein gwirfoddolwyr garddio profiadol yn tyfu mathau o lysiau sy’n rhan o dreftadaeth ac sydd weithiau ar gael i’w prynu.

 Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein gardd a sut y gallwch chi chwarae rhan, gwelwch ein tudalen am gyfranu.


Hawlfraint © 2018-2023 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2023

3 Mehefin - 30 Medi
Dyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.