Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

 

Yr Ardd

Yn ogystal â gofalu am fan geni Syr Henry, rydym hefyd yn cynnal a chadw’r ardd o flaen yr adeilad.

Mae ein gwirfoddolwyr garddio profiadol yn tyfu mathau o lysiau sy’n rhan o dreftadaeth ac sydd weithiau ar gael i’w prynu.

 Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein gardd a sut y gallwch chi chwarae rhan, gwelwch ein tudalen am gyfranu.


Hawlfraint © 2018-2019 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2019

25 Mai - 28 Medi
Dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc 2 pm.-4 pm.
Ac hefyd dydd Llun, Mawrth a Mercher, wythnos yr Eisteddfod,
Agored hefyd 6 pm. - 8 pm. Llun - Gwener wythnos yr Eisteddfod

Mynediad am ddim (croesewir rhoddion). Mae croeso i grwpiau trwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad