Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Cyfranu

Mae llawer ffordd allwch chi gyfranu ym mywyd yr amgueddfa.

I gychwyn YMWELWCH Â'R AMGUEDDFA. Mae nifer ymweliadau yn bwysig iawn i ni, yn o gystal a sylwadau ein ymwelwyr. Ni godwyd tal mynediad fwy, ond ydym yn awgrymu rhodd o £2 yr ymwelwr. Mae rhoddion yn rhan sylweddol o'n incwm blynyddol.

Ydym yn wastad yn chwilio am wirfoddolwyr os ydych eiso helpu'n union. Mae gwirfoddolwyr yn darparu'r amgueddfa ar oriau agor, helpu trefnu digwyddiadau, a threfnu'r ardd. Yn wir, mae'n swyddogion ni i gyd yn wirfoddolwyr, nid ydym yn cyflogi unrhyw un. Fellu basau eich cyfraniad, dim ots faint mor fychan, yn help sylweddol. Defnyddiwch y dudalen cysylltu i wneud ymholiad.

 

 


Hawlfraint © 2018-2023 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2023

3 Mehefin - 30 Medi
Dyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.