Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw


Hawlfraint © 2018-2022 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2022

29 Mai - 25 Medi
Dyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.