Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Hen Ysgolion Bro Cernyw

Ar y 25 Mai agorwyd yr amgueddfa am dymor 2019. Yr arddangosfa cyntaf yw "Hen Ysgolion Bro Cernyw" i cyd-ddigwydd efo dathliad 50 mlynedd sefydliad Ysgol Bro Cernyw yn Llangernyw.

Diolch yn fawr iawn I bawb am helpu, gwneud cacen a dod a raffl. Roedd yn bnawn difyr dros ben.

Dyma rhai lluniau' prynhawn yna. Cliciwch ar unryw un i weld yn fwy.