Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Y Cwm

Dawsio Clocsio gydag Angharad Harrop

Sad 2 Medi 2023 am 14.00

Yn y Cwm

Tocynau: Eventbrite (Mae'r ticedi am ddim)

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa.

 

 

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones wedi’i lleoli yng nghanol pentref Llangernyw ar yr A548 rhwng Abergele a Llanrwst. Fe’ch cynghorir i gyrraedd mewn car neu ar fws gan fod y daith yn cymryd tua 15 munud mewn cerbyd o Lanrwst ac 20 munud o Abergele ar ffyrdd heb balmentydd ar gyfer cerddwyr. Mae gwasanaeth bws (Gwasanaeth Rhif 43) ar gael, sy’n mynd o Felgrano i Langernyw, ddwywaith y dydd, bob dydd ac eithrio dydd Sul. Mae’r safle bysiau lai na 100m o’r amgueddfa.

Amseroedd Agor 2023:

3 Mehefin - 30 Medi
Dyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.

Mynediad am ddim

Croesewir rhoddion (awgrymiad: £2)

 


Hawlfraint © 2018-2023 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2023

3 Mehefin - 30 Medi
Dyddiau Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.