Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Hen Ysgolion Bro Cernyw

Ar y 25 Mai agorwyd yr amgueddfa am dymor 2019. Yr arddangosfa cyntaf yw "Hen Ysgolion Bro Cernyw" i cyd-ddigwydd efo dathliad 50 mlynedd sefydliad Ysgol Bro Cernyw yn Llangernyw.

Diolch yn fawr iawn I bawb am helpu, gwneud cacen a dod a raffl. Roedd yn bnawn difyr dros ben.

Dyma rhai lluniau' prynhawn yna. Cliciwch ar unryw un i weld yn fwy.


Hawlfraint © 2018-2020 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2020

23 Mai - 26 Medi
Dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc 2 pm.-4 pm.

Mynediad am ddim (croesewir rhoddion). Mae croeso i grwpiau trwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad