Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Y Cwm

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa.

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones wedi’i lleoli yng nghanol pentref Llangernyw ar yr A548 rhwng Abergele a Llanrwst. Fe’ch cynghorir i gyrraedd mewn car neu ar fws gan fod y daith yn cymryd tua 15 munud mewn cerbyd o Lanrwst ac 20 munud o Abergele ar ffyrdd heb balmentydd ar gyfer cerddwyr. Mae gwasanaeth bws (Gwasanaeth Rhif 43) ar gael, sy’n mynd o Felgrano i Langernyw, ddwywaith y dydd, bob dydd ac eithrio dydd Sul. Mae’r safle bysiau lai na 100m o’r amgueddfa.

Canmlwyddiant Diwedd y Rhyfel Mawr

Oedd arddangosfa yn Eglwys Sant Digain, Llangernyw , ar y 11 Tachwedd 2018

Cliciwch yma i fynd i wefan Bro Cernyw i weld lluniau.

Amseroedd Agor 2019:

25 Mai - 28 Medi
Dyddiau Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.
Hefyd Dydd Llun, Mawrth a Mercher wythnos yr Eisteddfod

Mynediad am ddim

Croesewir rhoddion (awgrymiad: £2)

 


Hawlfraint © 2018-2021 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2021

Oherwydd argyfwng COVID, nid ydym yn medru cyhoeddi amseroedd agor am 2021 ar hyn o bryd.
Edrychwch ar y wefan yma eto i weld os yw'r sefyllfa wedi newid.