Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw

Y Cwm

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa.

 

Agoriad swyddogol Amgueddfa Syr Henry Jones

Dydd Sadwrn Mai 29ain am 2.00pm

Arddangosfa o luniau lleol gan Lloyd Jones, Abergwyngregyn.

Byddwn yn cael paned, cacen a raffl.

 

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones wedi’i lleoli yng nghanol pentref Llangernyw ar yr A548 rhwng Abergele a Llanrwst. Fe’ch cynghorir i gyrraedd mewn car neu ar fws gan fod y daith yn cymryd tua 15 munud mewn cerbyd o Lanrwst ac 20 munud o Abergele ar ffyrdd heb balmentydd ar gyfer cerddwyr. Mae gwasanaeth bws (Gwasanaeth Rhif 43) ar gael, sy’n mynd o Felgrano i Langernyw, ddwywaith y dydd, bob dydd ac eithrio dydd Sul. Mae’r safle bysiau lai na 100m o’r amgueddfa.

Amseroedd Agor 2021:

29 Mai - 25 Medi
Dyddiau Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.

Mynediad am ddim

Croesewir rhoddion (awgrymiad: £2)

 


Hawlfraint © 2018-2021 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2021

29 Mai - 25 Medi
Dyddiau Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc: 2pm. - 4pm.