Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw


Hawlfraint © 2018-2021 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2021

Oherwydd argyfwng COVID, nid ydym yn medru cyhoeddi amseroedd agor am 2021 ar hyn o bryd.
Edrychwch ar y wefan yma eto i weld os yw'r sefyllfa wedi newid.