Amgueddfa Syr Henry Jones

Y Cwm, Llangernyw


Hawlfraint © 2018-2020 Amgueddfa Syr Henry Jones

Cedir pob hawl.

Amgueddfa Syr Henry Jones

Ffôn: 01745 860630
Cysylltwch â Ni

Y Cwm
Llangernyw
Abergele
LL22 8PR

Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 254120)

Amseroedd Agor 2020

23 Mai - 26 Medi
Dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Gwyliau Banc 2 pm.-4 pm.

Mynediad am ddim (croesewir rhoddion). Mae croeso i grwpiau trwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad